+31 (0) 850 431 000
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories

Methodiek & didactiek

Wat is Microtraining.

Tijdens mijn middelbare schoolopleiding zeiden de leraren altijd al: ”maak goede aantekeningen van de les, maak aansluitend je huiswerk zodat je weet hoe én waarom je het (geleerde) kunt toepassen en leer door te herhalen, in kleine stappen (elke dag een beetje) dan zal het proefwerk over 3 á 4 weken je geen moeite kosten en is een goed resultaat gegarandeerd”.

Welnu, dat is precies wat Microtraining inhoudt. De juiste kwantiteit én kwaliteit aan kennis wordt op een optimale wijze klassikaal, in een gelimiteerde tijdsbestek overgedragen en toegepast (oefenen). Daarna wordt online, in kleine stappen door herhaling over een periode van 3 á 4 weken de kennis duurzaam geborgd.

Microtraining is een geïntegreerde leermethode die blended aangeboden wordt: klassikaal én online.

Het klassikale (onder-)deel is een “face to face”-training van 3,5 uur bestaande uit 3 aangepaste leeréénheden aan de hand van een goed gedefinieerde didactische structuur. Elke leeréénheid start met actieve kennisoverdracht, gevolgd door een onderbouwing en toepassing én wordt afgesloten met een richtlijn omtrent de verdere inhoudelijke ontwikkeling.

In het online (onder-)deel welke wordt aangeboden door de IOM-leer App®, vindt de verankering of borging plaats van de aangeboden kennis. Cursisten kunnen zich aan de hand van de Micropaper de lesinhoud verder eigen maken én verankeren/borgen door middel van het beantwoorden van vragen, aangeboden op basis van een algoritme. Hierdoor zijn de leerresultaten meetbaar en transparant. Tevens bestaat er de mogelijkheid elkaar uit te dagen tot een match.

Drs Hugo Korsten, Manager Education I.O.M. Nederland

Deze bedrijven gingen u voor!
Webdesign & realisatie: Go Online